ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิด 3 มิติ จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 10,000,000.00 บาท

ประกาศเชิญชวนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง.pdf (1 download)

ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ 12 ลีด จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 2,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2562

ร่างประกาศเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า.pdf (0 downloads)