ประกาศเชิญชวนรายการโคมไฟผ่าตัดแบบเคลื่อนที่ชนิดหลอด LED ขนาดความสว่าง 160,000 ลักซ์ จำนวน 1 ชุด และโคมไฟผ่าตัดแบบเคลื่อนที่ชนิดหลอด LED ขนาดความสว่าง 140,000 ลักซ์ จำนวน 1 ชุด

โคมไฟผ่าตัด.pdf (0 downloads)

ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัมพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 4,000,0000.00 บาท ระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2562

Scan0006.pdf (0 downloads)