ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ 07/2563 โครงการจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3ปี จำนวน 20 แผน

ประกาศแผน-กลุ่มน้ำเกลือ.pdf (6 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาโรค-หู-คอ-จมูก.pdf (17 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาชีววัตถุ.pdf (6 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาใช้นอก.pdf (8 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาดัชนีรักษาแคบ.pdf (6 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาต่อมไร้ท่อ.pdf (7 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลีอด.pdf (5 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาต้านไวรัส.pdf (5 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาทางเดินปัสสาวะ.pdf (5 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาปฏิชีวนะ.pdf (9 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาปฏิชีวนะ.pdf (9 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาประเภทสารน้ำ.pdf (6 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาประสาทวิทยา.pdf (6 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยามะเร็ง.pdf (6 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาระงับปวด.pdf (10 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร.pdf (9 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด.pdf (10 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาไขมันในเส้นเลือด.pdf (10 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาวิสัญญี.pdf (7 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาอื่นๆ.pdf (12 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มรังสีวินิจฉัย.pdf (7 downloads)