ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาโรคตา หู คอ จมูก) จำนวน 58 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มยาโรคตา-คอ-จมูก-จำนวน-58-รายการ.pdf (37 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะดำเนินการ 3ปี กลุ่มยาอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มยาอื่นๆ-จำนวน-2-รายการ.pdf (84 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะดำเนินการ 3ปี กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด-จำนวน-12-รายการ.pdf (47 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร) จำนวน 30 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร-จำนวน-30-รายการ.pdf (50 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 42 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มหัวใจและหลอดเลือด-จำนวน-42-รายการ.pdf (121 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี กลุ่มยาต้านไวรัส จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มยาต้านไวรัส-จำนวน-9-รายการ.pdf (39 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มปฏิชีวนะ-จำนวน-10-รายการ.pdf (41 downloads)

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี กลุ่มยาโรคต่อมไร้ท่อ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มยาต่อมไร้ท่อ-จำนวน-12-รายการ.pdf (70 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มปฏิชีวนะ-จำนวน-1-รายการ.pdf (26 downloads)

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (กลุ่มยามะเร็ง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มยามะเร็ง-จำนวน-3-รายการ.pdf (37 downloads)