ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการเครื่องเอ็กซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ สำหรับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 4,800,000 บาท ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562

เครื่องเอ็กซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ฯ-1-ชุด-4800000.pdf (12 downloads) เครื่องเอ็กซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้-ฯ-1-เครื่อง-4800000.pdf (13 downloads) เครื่องเอ็กซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้-ฯ-1-เครื่อง-4800000-1.pdf (11 downloads)

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ภาควิชาเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ฺBasic Science)

ประกาศประกวดราคาเครื่องมือแพทย์

Tor เครื่องมือแพทย์และห้องผ่า

ราคากลางเครื่องมือแพทย์