ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์