ประกาศผู้ชนะ รายการ ชุดดูดเสมหะติดผนังและชุดดูดของเหลวเป็นจังหวะและต่อเนื่อง จำนวน 60 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชุดดูดเสมหะติดผนังและชุดดูดของเหลวเป็นจังหวะและต่อเนื่อง-จำนวน-60-ชุด-850000-วินแอนด์เวล.pdf (35 downloads)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์