ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ภาควิชาเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ฺBasic Science)

ประกาศประกวดราคาเครื่องมือแพทย์

Tor เครื่องมือแพทย์และห้องผ่า

ราคากลางเครื่องมือแพทย์

ประกาศผู้ชนะ รายการ ชุดดูดเสมหะติดผนังและชุดดูดของเหลวเป็นจังหวะและต่อเนื่อง จำนวน 60 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชุดดูดเสมหะติดผนังและชุดดูดของเหลวเป็นจังหวะและต่อเนื่อง-จำนวน-60-ชุด-850000-วินแอนด์เวล.pdf (48 downloads)