ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผนการจัดหาชุดตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา ระยะเวลาดำเนินการ 5ปี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผน1-288-ล้าน.pdf (43 downloads)