ประกาศแผนการจัดหาชุดตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา และ แผนการจัดหาชุดตรวจทางโลหิตวิทยา และจุลทรรศน์วิทยา

แผนโครงการจัดซื้อน้ำยาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์-ระยะเวลาดำเนินการ-5-ปี.pdf (31 downloads)