ประกาศเผยแพร่แผนโครงการควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระยะที่ 2 วงเงิน 6,600,000.00 บาท

เผยแพร่แผนอาคารบริการวิชาการ-ระยะที่-2.pdf (13 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดสูติกรรม ชั้น 1 อาคารสูติกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดสูติกรรม ชั้น 1 อาคารสูติกรรม