ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดหลอดเลือด , อุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป , อุปกรณ์ผ่าตัดต้อกระจก , เลนส์แขวนสำหรับผ่าตัดจอประสาทตาแบบไฟฟ้า , อุปกรณ์ผ่าตัดจักษุ

แผนการจัดซื้อ-วัสดุ-อุปกรณ์-ผ่าตัด.pdf (3 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ตู้เหล็กรางเลื่อนสำหรับจัดเก็บยาพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 847,440 บาท ตั้งแต่วันที่ 20-25 มีนาคม 2562

ตู้เหล็กรางเลื่อนสำหรับจัดเก็บยา-พร้อมติดตั้ง-จำนวน-2-ชุด-847440.pdf (1 download)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ, สี หรือชนิด LED ขาวดำ,สี พร้อมวางเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา 3 ปี (งบประมาณปี 2562 – 2564) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ, สี หรือชนิด LED ขาวดำ,สี พร้อมวางเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา 3 ปี (งบประมาณปี 2562 – 2564) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

6-ประกาศโครงการจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ฯ

7-เอกสารประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์

 

ประกาศเชิญชวนตู้อบสำหรับให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมที่ปรับระดับไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง วงเงิน 2,750,000.00 บาท

ประกาศเชิญชวน.pdf (3 downloads)

ประกาศเชิญชวน รายการ เครื่องตรวจหัวใจและเส้นเลือดสำหรับเด็กด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถทอพร้อม 4 หัวตรวจ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2562

เครื่องตรวจหัวใจและเส้นเลือดสำหรับเด็กด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง-1-ชุด-3500000.pdf (3 downloads)

ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (540,000)

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุ-250ลิตร-1เครื่อง540000.pdf (2 downloads)

ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อบนผ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รายการ

ขอบเขตของงาน-จ้างเหมาทำผ้า-9-รายการ-1738500-บาท.pdf (8 downloads) ราคากลาง-งานจ้างเหมาทำผ้า-9-รายการ-1738500.-บาท.pdf (4 downloads)