ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 230 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต-จำนวน-230-เครื่อง-1.pdf (14 downloads)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 230 เครื่อง

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 230 เครื่อง (0 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์-จำนวน-1-งาน-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf (6 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน-5-รายการ.pdf (8 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผนังและฝ้าเพดานช่องทางหนีไฟชั้น 3 อาคารการุณยสภา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมผนังและฝ้าเพดานช่องทางหนีไฟชั้น-3ฯ.pdf (6 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำ อาคารการุณยสภา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำ-อาคารการุณยสภา-จำนวน-1-งาน.pdf (6 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 3,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า-จำนวน-3000-ชิ้น.pdf (5 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไม้สัก จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาจัดทำป้ายไม้สัก-จำนวน-2-แผ่น-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf (6 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องขจัดมลพิษทางอากาศ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องขจัดมลพิษทางอากาศฯ.pdf (4 downloads)