เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ.pdf (16 downloads)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง จัดซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง 1 ชุด

จัดซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง-1-ชุด.pdf (7 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตกระเป๋าผ้าสกรีนลายคณะฯ (ขนาดกว้าง 13 นิ้ว สูง 14 นิ้ว) จำนวน 2,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาผลิตกระเป๋าผ้าสกรีนลายคณะฯ-จำนวน-2000-ใบ.62.pdf (9 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 4 อาคารการุณยสภา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง-ชั้น-4-อาคารการุณยสภา-จำนวน-1-งาน-12-ก.ค.62.pdf (4 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดสูทสำหรับ นศ.ปี 1 จำนวน 219 คน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตัดเย็บชุดสูทสำหรับ-นศ.ปี-1-จำนวน-219-คน-รวม-2-รายการ.pdf (1 download)