ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสำหรับสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช-4.pdf (122 downloads)