ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระยะดำเนินการ 3ปี กลุ่มยาประสาทวิทยา จำนวน 41 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มยาประสาทวิทยา-จำนวน-41-รายการ.pdf (113 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาโรคตา หู คอ จมูก) จำนวน 58 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-กลุ่มยาโรคตา-คอ-จมูก-จำนวน-58-รายการ.pdf (52 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ระยะดำเนินการ 3ปี กลุ่มยาลดไขมันในเส้นเลือด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ.pdf (75 downloads)