กำหนดวันทดสอบการทำ Proof of Concept (POC) โครงการจัดซ์้อตลับหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ, สี หรือชนิด PED ขาวดำ,สี พร้อมวางเครื่องพิมพ์ฯ

ประกาศPOCโครงการจัดซื้อตลับหมึก

กำหนดวันเข้าติดตั้งระบบ วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลาตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น.

กำหนดวันทดสอบการทำ Proof of Concept (POC)  วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง phuriwach@nmu.ac.th

 

ประกาศเชิญชวนรายการโคมไฟผ่าตัดแบบเคลื่อนที่ชนิดหลอด LED ขนาดความสว่าง 160,000 ลักซ์ จำนวน 1 ชุด และโคมไฟผ่าตัดแบบเคลื่อนที่ชนิดหลอด LED ขนาดความสว่าง 140,000 ลักซ์ จำนวน 1 ชุด

โคมไฟผ่าตัด.pdf (0 downloads)

ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัมพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 4,000,0000.00 บาท ระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2562

Scan0006.pdf (1 download)