ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศ-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf (3 downloads)

ประกาศยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเวชภัณฑ์กลาง (อาคารรัฐธรรมนูญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกโครงการจ้างปรับปรุงเวชภัณฑ์กลาง (อาคารรัฐธรรมนูญ)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 1,840,000 บาท ระหว่างวันที่ 7-12 กพ 2562

กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล-จำนวน-2-ชุด-1840000.pdf (0 downloads) กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาฯ-จำนวน-2-ชุด-1840000.pdf (0 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างใน 3 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร

Scan0006.pdf (5 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเช้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 650,000 บาท ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุไม่น้อยกว่า-250ลิตร-1-เครื่อง-650000.pdf (3 downloads) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ-ไม่น้อยกว่า-250-ลิตร-จำนวน-1-ชุด-650000.pdf (3 downloads) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ-ไม่น้อยกว่า250ลิตร-จำนวน-1-ชุด-650000.pdf (2 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงานครั้ง2 รายการโทรทัศน์แอลอีดีทีวี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 100 เครื่องและอุปกรณ์บริหารจัดการคอนเท็นและบริหารจัดการช่องสัญญาณทีวี จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 2,000,000 ระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2562

โทรทัศน์LED-TV-ขนาด40นิ้ว-จำนวน-100-เครื่องและอุปกรณ์บริหาร1ชุด-2000000.pdf (3 downloads) โทรทัศน์-LED-100-เครื่องพร้อมอุปกรณ์-1-ชุด-จำนวน-1-รายการ-ครั้ง2.pdf (5 downloads)

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (โซฟา จำนวน 154 ตัว)โดยวิธีชายทอดตลาด (ฉบับเพิ่มเติม)

แก้ไขประกาศขายทอดตลาด-เพิ่มเติม.pdf (46 downloads)