ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 217,445 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 27-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จำนวน-3-รายการ-217445.pdf - (25 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่