ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 217,445 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จำนวน-3-รายการ-217445.pdf (10 downloads)