ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เลขที่ 2316/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-06-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศ-จ้างเหมา CT (161 ล้าน) 2

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่