ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ (4 เดือน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 12-06-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศผู้ชนะ-จ้างทำความสะอาด 4 เดือน

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่