ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 180 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 240,750 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 10-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องสำรองไฟฟ้าข-นขาดไม่น้อยกว่า-800-VA-จำนวน-180-เครื่อง-240750.pdf - (27 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่