ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 180 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 240,750 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เครื่องสำรองไฟฟ้าข-นขาดไม่น้อยกว่า-800-VA-จำนวน-180-เครื่อง-240750.pdf (13 downloads)