ประกาศร่าง – จ้างเหมาตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบแก๊สทางการแพทย์ วงเงิน 935,650.-บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-06-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

จ้างเหมาตรวจสอบประสิทธิภาพฯ ระบบแก๊สทางการแพทย์

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่