ประกาศเชิญชวน รายการ เตียงรับผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 6 เตียง ภายในวงเงิน 1,200,000 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 11-01-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน-ประกวดราคาซื้อเตียงรับผู้ป่วยผ่าตัด-จำนวน-6-เตียง-1200000.pdf - (85 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่