ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ราคา 11,835 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 09-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ครุภัณฑ์สำนักงาน-2-รายการ-11835.pdf - (18 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่