ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา รายการ รถเข็นสแตนเลสทึบ จำนวน 12 คัน เป็ฯจำนวนเงิน 384,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 28-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่