ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา รายการ รถเข็นสแตนเลสทึบ จำนวน 12 คัน เป็ฯจำนวนเงิน 384,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง