ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 35 เตียง วงเงิน 1,434,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า-จำนวน-35-เตียง-1435000.pdf (13 downloads)