ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 35 เตียง วงเงิน 1,434,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 19-06-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า-จำนวน-35-เตียง-1435000.pdf - (23 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่