ประกาศเชิญชวน รายการ เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 35 เตียง ภายในวงเงิน 1,435,000 บาท ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า-จำนวน-35-เตียง-1435000-1.pdf - (21 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่