ประกาศเชิญชวน รายการ เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 35 เตียง ภายในวงเงิน 1,435,000 บาท ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2562

เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า-จำนวน-35-เตียง-1435000-1.pdf (3 downloads)