ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 35 เตียง ภายในวงเงิน 1,435,000 บาท ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 29-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า-35-เตียง-1435000.pdf - (22 download)

เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า-จำนวน-35-เตียง-1435000-2.pdf - (15 download)

เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า-จำนวน-35-เตียง-1435000-3.pdf - (15 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่