ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 35 เตียง ภายในวงเงิน 1,435,000 บาท ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562

เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า-35-เตียง-1435000.pdf (4 downloads) เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า-จำนวน-35-เตียง-1435000-2.pdf (4 downloads) เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า-จำนวน-35-เตียง-1435000-3.pdf (2 downloads)