ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 5 เครื่อง ภายในวงเงิน 975,000 บาท ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 24-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-5-เครื่อง-975000.pdf - (20 download)

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-5-เครื่อง-975000-1.pdf - (20 download)

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-5-เครื่อง-975000-2.pdf - (16 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่