ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 5 เครื่อง ภายในวงเงิน 975,000 บาท ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-5-เครื่อง-975000.pdf (3 downloads) เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-5-เครื่อง-975000-1.pdf (4 downloads) เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-5-เครื่อง-975000-2.pdf (2 downloads)