ประกาศเชิญชวน รายการ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 5 เครื่อง วงเงิน 975,000 บาท ระหว่างวันที่ 1- 12 พฤษภาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 01-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-5-เครื่อง-975000-3.pdf - (26 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่