ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 5 เครื่อง วงเงิน 950,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 19-06-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-5-เครื่อง-950000.pdf - (14 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่