ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างพัฒนาต่อยอดระบบ BI สู่ Back office

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 01-07-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างพัฒนาต่อยอดระบบ BI สู่ Back office คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาต่อยอด BI

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่