ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างพัฒนาต่อยอดระบบ BI สู่ Back office

ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างพัฒนาต่อยอดระบบ BI สู่ Back office คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาต่อยอด BI