ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิรา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ มูลดินที่ได้จากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล จำนวน ๓๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาด-3.pdf (25 downloads)