ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิรา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ มูลดินที่ได้จากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล จำนวน ๓๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 04-07-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาด-3.pdf - (32 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่