ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการระบบทำความเย็นอาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 27,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 01-07-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ร่างประกาศระบบทำความเย็น.pdf - (50 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่