ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการระบบทำความเย็นอาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 27,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562

ร่างประกาศระบบทำความเย็น.pdf (8 downloads)