ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 734,876.00 บาท ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 01-07-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ร่างประกาศครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf - (16 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่