ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์จำนวน 3 เครื่อง