ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ รถเข็นวางโน๊ตบุ๊คแบบเคลื่อนที่ จำนวน 132 ตัว ภายในวงเงิน 3,300,000 บาท ระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 21-06-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

รถเข็นวางโน๊ตบุ๊คแบบเคลื่อนที่-จำนวน-132-ตัว-3300000.pdf - (11 download)

รถเข็นวางโน๊ตบุ๊คแบบเคลื่อนที่-132-ตัว-3300000-ครั้งที่2.pdf - (9 download)

รถเข็นวางโน้ตบุ๊คแบบเคลื่อนที่-จำนวน-132-ตัว-3300000-ครั้งที่2.pdf - (11 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่