ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ รถเข็นวางโน๊ตบุ๊คแบบเคลื่อนที่ จำนวน 132 ตัว ภายในวงเงิน 3,300,000 บาท ระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2562

รถเข็นวางโน๊ตบุ๊คแบบเคลื่อนที่-จำนวน-132-ตัว-3300000.pdf (5 downloads) รถเข็นวางโน๊ตบุ๊คแบบเคลื่อนที่-132-ตัว-3300000-ครั้งที่2.pdf (3 downloads) รถเข็นวางโน้ตบุ๊คแบบเคลื่อนที่-จำนวน-132-ตัว-3300000-ครั้งที่2.pdf (4 downloads)