ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ อาคารเพชรรัตน์ ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ อาคารเพชรรัตน์ ๒ ชุด