ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ อาคารเพชรรัตน์ ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 08-07-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ อาคารเพชรรัตน์ ๒ ชุด

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่