ประกาศเชิญชวนรายการระบบทำความเย็นอาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 27,000,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 08-07-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนระบบทำความเย็น.pdf - (13 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่