ประกาศแผน-จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประจำปี 2563

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 10-07-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผน-จ้างเหมาทำความสะอาด ปี 63

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่