ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 278,264.20 บาท

ตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าฉุกเฉิน-พร้อมติดตั้ง-2-ตู้-278264.20.pdf (8 downloads)