ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 278,264.20 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 03-07-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าฉุกเฉิน-พร้อมติดตั้ง-2-ตู้-278264.20.pdf - (12 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่