ประกาศแผน โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญ ชั้น ๘ อาคารมหาวชิราวุธ จำนวน ๑ โครงการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 12-07-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผนจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญชั้น 8 ฯ

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่