ประกาศแผน โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญ ชั้น ๘ อาคารมหาวชิราวุธ จำนวน ๑ โครงการ

ประกาศแผนจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญชั้น 8 ฯ