ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 18-07-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ยานพาหนะ-จำนวน-6-รายการ.pdf - (222 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่