งานจ้างเหมาซ่อมรถบัสโดยสาร ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ภายในวงเงิน 26,750.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 25-07-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่