ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา รายการ โทรศัพท์ไร้สายระบบดิจิตอล จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 28-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

โทรศัพท์ไร้สายระบบดิจิตอล-20-เครื่อง-39000.pdf - (8 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่