ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 23-07-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0025.pdf - (12 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่