ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562

Scan0025.pdf (7 downloads)