ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยหนักที่มีโรคการหายใจแบบซับซ้อน จำนวน 5 เครื่อง ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2562

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันฯ-5-เครื่อง-4950000.pdf (3 downloads) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยหนักฯ-5-เครื่อง-4950000.pdf (3 downloads) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยหนักฯ-5-เครื่อง-4950000-1.pdf (3 downloads)