ประกาศเชิญชวน รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยหนักที่มีโรคการหายใจแบบซับซ้อน จำนวน 5 เครื่อง ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 29-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันฯ-5-เครื่อง-4950000-1.pdf - (16 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่