ประกาศเชิญชวน รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยหนักที่มีโรคการหายใจแบบซับซ้อน จำนวน 5 เครื่อง ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2562

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันฯ-5-เครื่อง-4950000-1.pdf (2 downloads)