ประกาศเชิญชวนรถบรรทุกเล็กเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน

Scan0036.pdf (5 downloads)