ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญ ภาควิชาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา จำนวน 1 งาน ภายในวงเงิน 5,536,859.59 บาท ระหว่างวันที่ 19 – 24 มกราคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 25-01-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0001.pdf - (136 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่