ประกาศแผนการจัดซื้อสารเภสัชรังสี จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2563

หมวดหมู่ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 11-08-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

ประกาศ-1.pdf - (23 download)

ราคากลาง.pdf - (22 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่