ประกาศแผนปี 63 -จ้างเหมาเอกชนตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 19-08-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผน-จ้างเหมาฯ วิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ(10 ล้าน)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่