ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญ ชั้น๘ อาคารมหาวชิราวุธ จำนวน ๑ โครงการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 15-08-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญ ชั้น ๘ อาคารมหาวชิราวุธ จำนวน ๑ โครงการ

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่