ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญ ชั้น๘ อาคารมหาวชิราวุธ จำนวน ๑ โครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญ ชั้น ๘ อาคารมหาวชิราวุธ จำนวน ๑ โครงการ