ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เป็นจำนวนเงิน 2,975,000 บาท

ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนฯ-14-รายการ-2975000.pdf (4 downloads)