ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการครุภัณฑสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ จำนวน 14 รายการ ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 08-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนฯ-14-รายการ-2975000-1.pdf - (5 download)

ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์-จำนวน-14-รายการ-3000000.pdf - (7 download)

ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์-จำนวน-14-รายการ-3000000-1.pdf - (5 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่