ประกาศเชิญชวน รายการครุภัณฑสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ จำนวน 14 รายการ ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

   ประกาศเชิญชวน รายการครุภัณฑสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ จำนวน 14 รายการ ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท (0 downloads)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่