ประกาศแผนปี63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ ครุภัณฑ์ของสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 2 เครื่อง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 27-08-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผน-จ้างบำรุงฯ ครุภัณฑ์ของสาขารังสีรักษา 2 เครื่อง

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่