ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ ซีเมนส์ จำนวน 2 เครื่อง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 27-08-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผน-จ้างบำรุงฯ เครื่องเอกซเรย์ ซีเมนส์ 2 เครื่อง

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่